Pani Ing. Polčíková spracováva účtovníctvo našej firme od jej vzniku a vždy sa snaží zabezpečiť svojim klientom maximálny komfort a vysokú starostlivosť. Má obrovské množstvo cenných skúseností a vedomostí, ktoré využíva v praxi v prospech klientov. K nám, ako i ku každému zákazníkovi, uplatňuje individuálny prístup a v rámci poskytovania účtovných služieb sa snaží ponúknuť aj určitú pridanú hodnotu vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní a personalistiky. Súčasťou jej spolupráce s nami je aj posudzovanie vecnej a formálnej správnosti daňových dokladov z hľadiska oprávnenosti ich použitia ako nákladov. Sleduje neustále zmeny v legislatíve a aktuálne legislatívne dianie v oblasti účtovníctva a jeho dopady na vedenie účtovníctva, pravidelne sa zúčastňuje potrebných odborných školení. Zároveň nás informuje o pripravovaných alebo prebiehajúcich zmenách a novinkách v oblasti účtovníctva. Za vedenie účtovnej agendy nesie plnú zodpovednosť, ktorú poskytuje ako súčasť ceny za účtovné služby a zastupuje nás aj pred daňovým úradom i v bežnom styku. Má snahu maximálne odbremeniť svojich klientov. S jej prácou sme veľmi spokojní a spoluprácu s ňou každej firme odporúčame.

DELUKO s.r.o.

Spoločnosť MPM Plast s.r.o., spolupracuje s firmou Eko-Profit SK od roku 2006 až do súčasnosti a počas tohto obdobia sme boli s ich službami nadmieru spokojní. Hlavné, čo si u nich ceníme, okrem spoľahlivosti, je ich osobný prístup pri akomkoľvek probléme. K práci pristupujú odborne a profesionálne, čoho dôkazom je aj hladký priebeh uskutočnených daňových kontrol, ktoré nás len utvrdili v presvedčení, že agenda je spracovaná dôkladne. Následne sme sa preto rozhodli zveriť do rúk Eko-Profitu SK aj ostatné spoločnosti pod našou záštitou, menovite:

  • GRÚŇ a.s.,
  • MD Green desig,
  • MIVA SOLID s.r.o.,
  • POHOSTINSTVO ADRIANA MIHÁLIKOVÁ

  • Firma Eko-Profit SK pôsobí aj v dozorných radách akciových spoločností ENERGOVÝSKUM a ENERGOTERM, kde sa uplatnenie ich znalostí z oblasti ekonomiky ukázalo ako veľmi efektívne.

    Ing. Mária Miháliková PhD.konateľ spoločnosti MPM PLAST s.r.o.